Pelaaminen ja kriisitilanteet

Pelaaminen voi aiheuttaa kriisitilanteita.Mitä voi tehdä, kun pelaaminen aiheuttaa kriisitilanteen? Rahapelit voivat aiheuttaa ongelmia, joista ajankäyttö lienee pienin. Taloudelliset ongelmat ovat merkittävä riski, mutta riippuvuuksiin taipuvaiselle ihmiselle voi myös puhjeta päihdeongelma peliriippuvuuden seurauksena. Omien ongelmien piilottelu käy myös psyykkisesti raskaaksi, eikä masennuskaan ole harvinaista ongelmapelaajille.

Hätänumero ja kriisipäivystys

Jos pelaaminen johtaa itsetuhoisuuteen, vakavaan masennukseen tai muihin äärimmäisiin seurauksiin, voi ottaa yhteyttä hätänumeroon tai mennä kriisipäivystykseen. Jokaisesta kunnasta löytyy 24h auki oleva päivystys, jossa puututaan nopeasti kriittisiin tilanteisiin. Apua saa jo saman päivän aikana, jopa virka-ajan ulkopuolella. Myös kotikäynti voi olla mahdollinen. Tarkemmat tiedot löytyvät kunkin kunnan kotisivuilta.

Kriisikeskus ja kriisipuhelin

Kriisikeskus tarjoaa kriisitilanteeseen tukea ja apua ilmaiseksi ja anonyymisti. Niitä on 21 ympäri Suomen. Mielenterveysseura tarjoaa tarkemmat tiedot keskusten sijainneista. Keskukseen voi mennä ilman ajanvarausta tai lähetettä, ja mukaan voi halutessaan tuoda myös puolison tai perhettä. Työntekijät ovat koulutettuja ammattilaisia ja vapaaehtoisia.

Jos alueelliseen keskukseen on pitkä matka, on tarjolla myös kriisipuhelin, jonka kautta saa apua. Puhelinpalvelun on tarkoitus auttaa henkisessä hädässä; kuten jos oma elämäntilanne on kestämätön tai jos mielessä on ollut itsetuhoisia ajatuksia. Palveluun voi soittaa anonyymisti.

Tervehdyttävät tavat

Avun hakemisen lisäksi tai sen sijaan voi myös yrittää itse hoitaa itseään, jos tuntuu, että siihen pystyy. Kriisitilanteessa olevan on tärkeä pystyä puhumaan tilanteestaan. Kuuntelijana voi olla perhe, ystävät tai esimerkiksi muut vertaiset vertaisryhmässä.

Arjesta kiinni pitäminen on myös tärkeää. Töissä käynti, harrastukset ja liikunta tuovat sisältöä elämään ja antavat hetkiä, jolloin kriisiä ei tarvitse ajatella. Toipuminen vie aikaa, joten on oltava armollinen itselleen ja jatkaa elämää.

Alkoholi, muut päihteet ja rauhottavat lääkkeet voivat haitata normaalia toipumista. Ne voivat aiheuttaa itsessään riippuvuutta tai luoda valheellisen kuvan toipumisen etenemisestä. Tunteiden ilmaisu lukemalla, kirjoittamalla, piirtämällä tai muilla harrastuksilla voi sen sijaan auttaa toipumista. On tärkeää, että mielellä on tekemistä ja että vaikeita tunteita tulee käsiteltyä tavalla tai toisella. Myös terapia voi joissain tapauksissa auttaa parantumista.