Terapiaa peliriippuvuuteen

Terapia on verraton apu monessa tilanteessa, ja erilaisten riippuvuuksien kohdalla se on monille lähes välttämätöntä. Puhuminen on vaikeaa, etenkin jos riippuvuuteen liittyy häpeän tunteita, mutta terapeutin kanssa se voi olla helpompaa. Terapia voi yksinään auttaa, mutta se on myös tärkeä osa monia kuntoutusohjelmia. Ammattilainen auttaa työstämään ongelmia ja miettimään niiden syitä ja yli pääsemistä. Terapiavaihtoehtoja on useita.

Lyhytterapia

Lyhytterapiassa keskitytään konkreettisiin tilanteisiin, ja niihin reagoimiseen. Asiakkaan kanssa pohditaan käytännössä, miten esimerkiksi pelikoneen ohi voidaan kävellä ilman, että houkutusta syntyy. Terapian tavoitteena on keskittyä tulevaisuuteen, ottaa myönteisiä voimavaroja käyttöön ja muuttaa ongelmien ratkaisu tavoitteeksi.

Kognitiivinen terapia

Kognitiivisessa terapiassa opitaan uusia tapoja ajatella, ja niiden avulla pelaamisesta kieltäytymisestä tulee helpompaa. Siinä siis pyritään muokkaamaan ajattelumalleja, jotka johtavat ongelmakäyttäytymiseen. Tämä tapahtuu miettimällä esimerkiksi kirjallisissa tehtävissä pelaamisen riskipaikkoja, pohditaan haittoja ja hyötyjä ja mietitään kohdattuja pelitilanteita analyyttisesti. Terapiassa myös pyritään oikaisemaan harhaanjohtavia ajatuksia, kuten hävittyjen rahojen takaisinpelaamisen kierteeseen johtavien päätösten hallintaa.

Koginiivista terapiaa suositellaan riippuvuuksien hoitoon laajalti, sillä sitä pidetään tehokkaimpana hoitomuotona rahapeliongelmaan. Terapiaa saa helpoiten yksityisiltä terapeuteilta; luotettavat tahot kuten Valvira ja Suomen psykologiliitto ylläpitävät luetteloita, joiden avulla löytyy helposti paikallisyhdistyksistä ammattilaisterapeutteja. Terapiaan on mahdollista saada tukea Kansaneläkelaitokselta maksimissaan kolmeksi vuodeksi, kunhan sitä varten saa diagnoosin.

Muita terapiamuotoja

Vaihtoehtoja on myös muitakin. Nämä terapiamuodot voivat myös auttaa ongelmapelaamiseen:

  • Käyttäytymisterapiassa pyritään oppimaan uusia toimintatapoja ongelmatilanteisiin
  • Rentoutus- ja mielikuvateriat auttavat hallitsemaan stressiä ja ahdistusta
  • Lääkitys terapian tukena on yhä tutkinnan alla, mutta se on myös mahdollisuus
  • Verkostohoito; läheiset tukevat kuntoutuvaa henkilöä
  • Oma-apuohjelmissa voidaan turvautua tukiryhmiin, työkirjoihin ja muihin välineisiin kuntoutumisen tukena
  • Ohjelmat auttavat riippuvuuden hoidossa, ja niihin sisältyy usein myös kognitiivista tai käyttäytymisterapiaa. Hoito-ohjelmia on sekä päihdeklinikoilla että yksityisillä yhdistyksillä ja internetissä.

Terapian tarve on yksilöllistä kaikille. Pitkäaikaisen peliongelman kanssa kamppaileva voi joutua käymään terapiassa pidempään kuin lyhytaikaisemmasta ongelmasta kärsivä. Terapia voi kestää muutaman viikon tai muutamia kertoja vuodessa, mutta esimerkiksi vertaisryhmiin osallistutaan yleensä aktiivisesti pidempiäkin aikoja.