Hoitoa peliongelmaan

Peliriippuvuutta voidaan hoitaa monella eri tavalla. Ongelmapelaamiseen on tarjolla useita ratkaisuja, joista kukin voi etsiä parhaiten itselleen sopivan. Hoito on yleinen apu, sillä se tukee pelaajaa vahvasti. Hoitoa saa sekä laitoksessa että avohoitona. Jos riippuvuuden kanssa on vaikea taistella yksin tai paraneminen pitkittyy, ovat hoidot varteenotettava vaihtoehto.

Avohoito

Avohoidon kautta apua voivat saada pelaajat ja heidän läheisensä. Hoitoa voidaan ottaa yksin tai yhdessä. Isommilla paikkakunnilla on peliongelmiin erikoistuneita klinikoita, kun taas muualla A-klinikat ja mielenterveystoimistot ohjaavat tarvittavan avun saamisessa. Jos peliongelmainen on alle 29-vuotias, voi apua saada kunnan oman nuorisoaseman kautta.

Avohoidossa laaditaan asiakkaan kanssa hoitosuunnitelma, jonka toteuttamista seurataan. Asiakkaan on oltava riittävän motivoitunut, jotta tällainen kuntoutus toimii. Se ei välttämättä auta vakavimmissa tapauksissa, sillä siinä asiakkaalla ei ole jatkuvaa tukea.

Laitoshoito

Laitos- eli intensiivihoito auttaa niitä pelaajia, joille avohoito ei riitä. Laitoshoidon kesto voi olla pari viikkoa tai maksimissaan kuukausi, ja sinne voi hakeutua joka puolelta Suomea. Peliongelmaisten laitoshoitoa ei järjestetä joka kunnassa, mutta omasta kunnasta voi saada lähetteen lähimmälle hoitoa järjestävälle klinikalle. Lähetteen voi saada avohoidon kautta, ja näin saa myös hoidolle maksusitoumuksen omalta kunnalta. Tietoa lähimmistä klinikoista löytyy netistä ja Peluurin puhelinpalvelun kautta. Hoidon klinikalla voi myös maksaa itse.

Laitoshoitoon kuuluu kuntoutussuunnitelman laatiminen yhdessä asiakkaan kanssa. Hoitoon voi kuulua erilaisia terapioita ja yksilö- ja ryhmä toimintaa, sekä totuttelua pelaamattomuuteen, erilaisiin käyttäytymistapoihin ja arjen rutiiniin. Hoidon aikana opetellaan lisäksi uusia taitoja, rentoudutaan, opetellaan itsetuntemusta ja tutustutaan erilaisiin selviytymiskeinoihin.

Muita vaihtoehtoja

Laitos- ja avohoito kuuluvat merkittävimpiin apukeinoihin peliriippuvuuden hoidossa, mutta hoitoa voi hakea myös erilaisista terapioista, hoidoista, puhelinpalveluista ja keskusteluryhmistä. Ohjelma, johon sitoutuu pidemmäksi aikaa tai joka on riittävän perinpohjainen, tuottaa todennäköisemmin tuloksia. Ilmaisia palveluita on saatavilla paljon.

Monissa tilanteissa peliriippuvuuden lisäksi on hoidettava muitakin oireita, kuten masennusta tai päihdeongelmaa, tai hankittava talousneuvontaa. Kunnallisen puolen kautta kaikkia palveluita löytyy melko hyvin, mutta mahdollisuuksien salliessa myös yksityiset klinikat voivat tarjota tehokkaita kuntoutusvaihtoehtoja. Mitä kokonaisvaltaisemmin tilannetta hoitaa, sitä sujuvammin paranee.