Puhelinpalvelut riippuvuuden hoidossa

Peliriippuvuutta voidaan hoitaa myös puhelimessa.Peliriippuvaisille tarjotaan monia tukipalveluita, joista puhelinpalvelu on yksi olennaisimpia. Vaikka netti ja klinikat voivat vaikuttaa luontevammilta tavoilta hakea apua monille, on puhelinpalvelulle silti laajalti kysyntää. Puhelin tarjoaa helpon tavan hakea apua, ja suoran kontaktin asiantuntevaan ihmiseen.

Puhelin on helppo ja nopea

Puhelinpalvelun etuja ovat sen helppous ja nopeus. Palveluun voi soittaa milloin tahansa, ja sieltä tavoittaa ihmisen, joka osaa vastata kysymyksiin ja auttaa eteenpäin. Netin kautta avun hakeminen voi olla hankalaa, kuten myös klinikalle lähteminen – kaikki eivät asu hyvien kulkuyhteyksien päässä, tai heillä ei ole tilaisuutta tai rohkeutta lähteä klinikalle. Puhelin tavoittaa suuremman määrän ihmisiä kuin kivijalkaklinikat, ja tarjoaa henkilökohtaisempaa palvelua kuin internet.

Millaista apua puhelimitse tarjotaan?

Suurin Suomessa toimiva linja peliongelmista kärsiville on Peluuri, joka tarjoaa neuvontaa. Palveluun voi soittaa nimettömästi, mikä madaltaa kynnystä valtavasti. Se palvelee joka puolella Suomea arkisin 12-18 täysin ilmaiseksi. Työntekijöillä on vaitiolovelvollisuus, ja heidät on koulutettu tehtävään.

Peluurilla on lisäksi olemassa vertaispuhelin-palvelu, jossa voi saada vertaistukea puhelimitse. Siihen on ilmoittauduttava erikseen. Vertaistukihenkilön kanssa sovitaan aika, jolloin voidaan jutella. Palvelussa saa yhteyden entiseen ongelmapelaajaan; palvelussa on mukana useita ihmisiä, jotka ovat eri tavoin päässeet ongelmistaan yli. Vertaistukea on saatavilla myös sujuvasti ruotsiksi. Tässä palvelussa on lisäksi mukana peliriippuvaisten läheisiä, joten myös vertaistukea kaipaavat läheiset voivat ottaa yhteyttä palveluun.

Lisäksi apua voi saada yksityisiltä yhdistyksiltä, yrityksiltä ja seurakunnilta. Peluuri on suurin ongelmapelaamiseen keskittynyt ilmainen tekijä Suomessa, joten valtaosa löytää sen ensimmäiseksi. Sen palvelut ovatkin monipuoliset, vaikka esimerkiksi kattavammat palveluajat voisivat olla tarpeen. Puhelinpalvelun lisäksi palvelu tarjoaa muita yhteydenottotapoja, kuten chatin ja keskustelufoorumin.

Tärkeintä on, että puhelimitse saatava apu on kannustavaa, ja että auttaja kuuntelee soittajaa. Peluuri korostaakin, että he antavat neuvoja, jos niitä halutaan, ja että yksi tärkeimmistä asioista on soittajan kuunteleminen. Kaikki eivät voi puhua vapaasti ongelmistaan, joten usein saattaakin riittää se, että pääsee vain puhumaan niistä ääneen luottamuksellisesti. Lisäksi palvelun kautta voi kysyä, mistä saa apua ongelmien hallintaan.